Light Response

لایت ریسپانس ساخته شده با بروز ترین تکنولوژی و استاندارد های جهان

Image Alt

راه حل مشکلات معمول

  /  راه حل مشکلات معمول

این خطا ها زمان اجرای بازی یا مرتبط با بازی دریافت می شوند، پیغام خطا و راه حل را می توانید در قسمت زیر پیدا کنید
در صورتی که پیغام خطای که دریافت می کنید را اینجا مشاهده نمی کنید با پشتیبانی بازی در ارتباط باشید
Support@LightResponse.ir

directx runtime

برای رفع ارور فوق نیاز هست تا دایرکت ایکس نصب شود

fatal error

اگر این خطا را زمان اجرای بازی دریافت می کنید و قبلا مشکلی در اجرای بازی نداشته اید، جهت رفع می توانید پوشه زیر را حذف و بازی را دوباره اجرا نمائید
C:\Users\USER_NAME\AppData\Local\LightResponse

low level fatal error |file:unknown| |line:4497|

برای رفع ارور فوق نیاز هست تا بازی به صورت کامل حذف و در پوشه ای دیگر نصب شود

corrupted index in pak file

برای رفع ارور فوق نیاز هست تا بازی به صورت کامل حذف و در پوشه ای دیگر نصب شود

vcruntime140.dll

برای رفع ارور فوق نیاز هست تا پکیج های پیشنیاز مایکروسافت نصب شود

DirectX 11 feature level 10 is Required

ارور فوق زمانی مشاهده میشود که گرافیک شما از دایرکت ایکس 11 به صورت کامل پشتیبانی نکند، در این صوت اگر با نصب دایرکت ایکس رفع نشد، نیاز به ارتقای کارت گرافیک می باشد

api-ms-win-crt-stdio-`{`1-1-0.dll

برای رفع ارور فوق نیاز هست تا پکیج های پیشنیاز مایکرو سافت نصب شود

Ran out of memory

فضای حافظه رم با کمبود مواجه شده است، می توانید از نرم افزار های بهبود بازی ها استفاده کنید یا تنظیمات گرافیک را کاهش دهید

0xc00005

ارور فوق زمانی مشاهده میشود که بازی به صورت ناقص نصب شده باشد با حذف و نصب دوباره بازی ارور رفع خواهد شد

filename directory name syntax is incorrect

برای رفع ارور فوق نیاز هست تا نام پوشه ای که فایل نصبی در آن قرار دارد به زبان انگلیسی باز گردد

xapofx1_5.dll

برای رفع ارور فوق نیاز هست تا دایرکت ایکس نصب شود

X3 Connection Lost

برای رفع ارور فوق نیاز هست تا نام پوشه ای که فایل نصبی در آن قرار دارد به زبان انگلیسی باز گردد

filename directory name syntax is incorrect

خطای فوق زمانی مشاهده می شود که کاربر برای ورود به اتاق از طرف بازی محدود شده باشد و یا اتاق با ظرفیت پر را برای ورود انتخاب کند

X7 Connection Lost

ارو فوق زمانی مشاهده می شود که دارای نسخه قدیمی بازی باشید و نیاز هست تا دوباره بازی از سایت دریافت شود